FIND OUT MORE

Director Hirokazu Kore-Eda

Full Credits

Screenwriter: Hirokazu Kore-Eda
Cinematographer: Ryûto Kondô
Editor: Hirokazu Kore-Eda
Cast: Lily Franky, Sakura Andô, Jyo Kairi, Kiki Kirin, Mayu Matsuoka, Kengo Kôra, Miyu Sasaki
Music: Haruomi Hosono