FIND OUT MORE

Director Huang Hong

Full Credits

Producer: Matthew Liu, Wang Yanzhi
Screenwriter: Huang Hong, Wang Jinming
Cinematographer: Li Wen Sheng
Editor: Chen Hua, Duan Xiaojie
Cast: Huang Jue, Ding Yongdai, Ruby Sun Min
AWARDS: Best Original Screenplay - Golden Rooster Awards; Best Director - Christal Rouge; Grand Jury Prize - Bejing Student; Outstanding Original Screenplay - Xia Yan, Favourite Actress - Beijing Film Festival for Youth Welfare
FESTIVALS: Montreal World Film Festival 2013, Golden Rooster Awards, Crystal Rouge Film Festival in France, Beijing Student Film Festival, Xia Yan Film and Literature Awards, Beijing Film Festival for Youth Welfare